💫 یه داستان تلخ که تهش با عشق الفا و فداکاری سوجو شیرین شد و به خیلی ها هم کمک شد🥺💙 فقط من برای مظلومیت لیتوک مردم😭 …

💫
یه داستان تلخ که تهش با عشق الفا و فداکاری سوجو شیرین شد و به خیلی ها هم کمک شد🥺💙
فقط من برای مظلومیت لیتوک مردم😭
هزارمین قسمت از مجموعه ی آدم های درستی رو استن میکنیم تقدیم شما💕
💫
#superjunior #goldendiskawards
@superjunior